Praktyczne spotkania, podczas których uczestnicy przede wszystkim wykonują ćwiczenia zgodnie z wybraną tematyką warsztatu. Zwykle ćwiczenia inicjowane są jedną z naszych metod  poznawczych, której omówienie stanowi również element praktyki.

Specjalizujemy się w warsztatach budowania zespołów (teambuildingu), na których kładziemy nacisk na wartości członków zespołu, komunikację, sytuację trudne i rozwiązywanie konfliktów.

Terminy warsztatów zawsze pozostają do uzgodnienia. Spotkanie może być elementem wyjazdu integracyjnego poza miejsce pracy/siedzibę firmy.
Do uzgodnionego warsztatu dobieramy jedną z naszych gier poznawczych lub przygotowujemy oryginalny scenariusz - nową grę.
Na życzenie, przygotowujemy kontynuację ćwiczeń warsztatowych w postaci regularnych, kilkukrotnych konsultacji w firmie (np. 6x 1-godzinnych spotkań co 2 tygodnie ).

 

Program przykładowego 2-dniowego warsztatu zawierającego grę "8 królestw. Wartości"

I. BUDOWANIE ZESPOŁU – FUNDAMENTY DOBREJ WSPÓŁPRACY

Grupa a zespół – orientacja na cel.

Po co nam zespoły?

Cykl życia – etapy tworzenia się zespołu.

Cechy bazowe oraz wspomagające skutecznego zespołu.

Warunki efektywności pracy zespołu - wizja, misja, wartości.

Metody uzyskiwania efektu synergii w pracy zespołowej.

Eliminacja błędów w pracy zespołu warunkiem podnoszenia jakości współpracy.

Role zespołowe – teoria ról pełnionych w zespole wg założeń M. Belbina

Określenie własnej roli zespołowej – autodiagnoza.

 

II. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA KLUCZEM DO EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU

Czym jest komunikacja interpersonalna; poziomy i zakres komunikacji.

Kanały komunikacji i ich znaczenie w odbiorze informacji.

Skuteczna komunikacja werbalna – odpowiednie dać rzeczy słowo.

Trening umiejętności aktywnego słuchania.

Komunikacja niewerbalna jako ważny kanał przekazu i odbioru informacji – znaczenie postawy, gestów, mimiki, tonu głosu.

Identyfikacja szumów i barier występujących w komunikacji oraz sposoby ich eliminowania.

Autodiagnoza własnego stylu komunikowania się oraz jego wpływu na efektywność osobistą i zespołową.

Typy osobowości a styl komunikowania się – trening umiejętności dostosowania komunikatu do innych członków zespołu oraz otoczenia organizacji.

 

III. TRUDNE SYTUACJE W PRACY ZESPOŁOWEJ

Poznanie modelu pięciu dysfunkcji pracy zespołowej wg teorii P. Lencioniego.

Skuteczne zasady zapobiegania dysfunkcjom w pracy zespołowej i ich wpływ na efektywność.

Asertywna postawa – obrona swoich racji i poglądów, a wybór racji korzystniejszych z punktu widzenia zespołu, organizacji i relacji z otoczeniem.

Komunikat „JA” – jak stosować go skutecznie.

Feedback i feedforward – funkcje i sposoby udzielania skutecznej informacji zwrotnej.

Techniki wywierania wpływu, przekonywania i argumentowania oraz przeciwdziałania presji, manipulacji i agresji.

Skąd się bierze plotka – pokonywanie niedomówień i insynuacji.

Wzmacnianie motywacji i zaangażowania w obliczu sytuacji trudnych.

Zmiana w zespole – przełamywanie blokad i oporów.

Trening umiejętności mapowania jako skutecznego narzędzia rozwiązywania problemów w pracy zespołowej.

 

IV. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM W ZESPOLE

Rodzaje konfliktów: konflikty konstruktywne i destruktywne.

Identyfikacja źródeł i przyczyn konfliktów.

Strategie i metody rozwiązywania konfliktów.

Znaczenie krótko i długoterminowych potencjalnych skutków konfliktu.

Sposoby reakcji na konflikt – alternatywy rozwiązania konfliktu i ich konsekwencje.

Rola otwartej komunikacji w konflikcie.

Emocje a obiektywna ocena sytuacji w przebiegu konfliktu.

Wdrożenie i monitorowanie skuteczności przyjętego, ostatecznego rozwiązania konfliktu.

Mediacje jako sposób rozwiązania konfliktów długotrwałych.

 

Warsztaty mogą być w 80% finansowane ze środków UE. Jeśli chcesz poznać szczegóły napisz do nas na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Zamów swoją grę

K8 KONSULTING
Szymon Szałapski

ul. 1 maja 22
43-300 Bielsko-Biała

NIP: 6521516057

Millennium Bank: 
65116022020000000109582280

info@wcograjaludzie.pl

tel. +48 508 070 703 


Konsultacje również online
 

 

 

Formularz kontaktowy
Jeśli chcesz być na bieżąco, zostaw swój adres e-mail

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz