• 1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jako Administrator przetwarzam Twoje dane osobowe. Dbam o nie i chronię je odpowiednio i zgodnie z przepisami. Sprawdź, co dzieje się z Twoimi danymi u mnie. 

W polityce prywatności znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej  www.wcograjaludzie.pl 

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

Korzystanie ze strony internetowej www.wcograjaludzie.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.wcograjaludzie.pl.

Administratorem strony i danych osobowych jest Szymon Szałapski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą K8 KONSULTING Szymon Szałapski,  NIP:6521516057, zwany dalej Administratorem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.wcograjaludzie.pl nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności. 

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) informuję, że: 

 1. Jako Administrator Danych Osobowych nie powołałem Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuję samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. 
 2. Cele i podstawy przetwarzania 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o wskazane podstawy prawne:

 1. w celu kontaktu telefonicznego lub e-mailowego w sprawach związanych z realizacją usługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 2. w celu zawarcia lub wykonania zawartej z Tobą umowy ze względu na niezbędność przetwarzania danych dla realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. w celu prowadzenia ewidencji i rozliczeń, oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. w celu wysyłania newslettera - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 5. w celu zamieszczenia opinii na stronie internetowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 6. w celach archiwalnych oraz analitycznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 7. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Administratora poprzez prowadzony monitoring, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 8. w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zapewnienia ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenia się przed różnego rodzajami zarzutami i twierdzeniami, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 9. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora danych, związanych z zarządzaniem kontaktem z Tobą, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 1. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie, co jest prawnie uzasadnionych interesem Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. w celu badania satysfakcji klientów co jest prawnie uzasadnionych interesem Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
 3. w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa),
 4. w celu rozpatrzenia reklamacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy).

 

 1. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub te dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Okres przechowywania danych 

Twoje dane będą przechowywane:

 1. do momentu odwołania udzielonej zgody czy żądania zaprzestania przetwarzania  

danych osobowych lub też żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez Ciebie, albo do momentu osiągnięcia celu przetwarzania - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,

 1. do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec profilowania,
 2. przez okres realizacji umowy oraz do momentu przedawnienia roszczeń, wynikających lub związanych z zawarciem umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi,
 3. do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (cele archiwalne, podatkowe, rachunkowe),
 4. do czasu dezaktualizacji danych lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach analitycznych, cookies itp. 

 

 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom: pracownikom zajmujących się obsługą kadrowo-płacową, księgowemu lub biuru rachunkowemu, kancelarii prawnej, firmie obsługującej wysyłkę sms-ów, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędowi Skarbowemu, ubezpieczycielowi, kontrahentom i klientom, którzy otrzymają Twoje dane w zakresie niezbędnym do umożliwienia kontrahentom i klientom komunikacji z Tobą, innym podmiotom, z  którymi lub na których rzecz realizujemy usługi w zakresie w jakim jest to konieczne i z którymi współpracujemy, serwisom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi systemu do zarządzania firmą, dostawcy usługi mailingu  (newslettera) czy systemu płatności. Możemy też być zobowiązani do udostępnienia Twoich danych podmiotom prywatnym i publicznym na podstawie przepisów prawa. 

 

 1. Przekazywanie do Państw trzecich

W związku z faktem, że Administrator korzysta z usług zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, Microsoft itp. dane osób fizycznych mogą być przekazywane do państw trzecich np. do USA. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności - Privacy Shield, co gwarantuje odpowiednią ochronę danych osobowych.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego abyśmy te dane przetwarzali, możesz żądać ich usunięcia), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak wówczas pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 1. Prawo do wniesienia skargi 

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.

 

 1. Wymóg podania danych i konsekwencje nie podania 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie niektórych danych może być niezbędne do zawarcia umowy, do wykonania usługi, rozpatrzenia reklamacji, zwrotu środków pieniężnych, wystawienia faktury lub rozliczenia podatkowego czy też wysłania do Ciebie newslettera. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak realizacji ww. działań. 

 

 1. Profilowanie

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 

3. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1.         Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.        Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.        Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

5.        W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.        W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)     „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

c)      „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

d)     „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)     „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.        W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.        Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

9.        Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem

 http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze stronyhttp://wszystkoociasteczkach.pl/.

10. Zgoda na cookies. Podczas pierwszego wejścia na stronę www.wcograjaludzie.pl musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości strony. 

 

 

 

Opublikowano w dniu: 12.05.2018

Data ostatniej aktualizacji: 31.03.2019

Tworzymy rozwiązania w postaci gier, zabaw, scenariuszy wydarzeń firmowych, które wspierają procesy transformacji zespołów.
Gra i jej scenariusz może być początkiem procesu zmiany w zespole lub metaforą (fabularyzowaniem) już zainicjowanego procesu np. prowadzonego przez trenerów wewnętrznych organizacji.

15 lat naszych doświadczeń pokazuje, że zespoły wymagają nieustannie wzmacniania wzajemnego zaufania, usprawniania komunikacji i podstawowej edukacji o emocjach, które leżą u źródeł konfliktów. Dojrzali liderzy doskonale zdają sobie sprawę, że nie do przecenienia jest inteligencja emocjonalna, szybka komunikacja czy wzorowa współpraca zespołu oparta o pełne zaufanie. 

CO ZROBIĆ KIEDY CZĘŚĆ ZAŁOGI STAWIA OPÓR ZMIANOM W ORGANIZACJI?
Przez grę warsztatową i późniejsze omówienie scenariusza uświadomiliśmy prawdziwe przyczyny zachowania pracowników, którzy ostatecznie zaakceptowali zmiany.

CO ZROBIĆ KIEDY ZESPOŁY WEWNĘTRZ FIRMY RYWALIZUJĄ ZE SOBĄ?
Na wyjeździe integracyjnym, przez fabularyzowaną zabawę i warsztat poznawczy, wskazaliśmy mechanizmy i podświadome programy, którymi kierują się ludzie w zespołach. 

CO ZROBIĆ, ŻEBY SPRZEDAWCY LEPIEJ ROZUMIELI RYNEK NA KTÓRYM DZIAŁAJĄ?
Stworzyliśmy scenariusz integracji będący metaforą procesu sprzedaży na wskazanym rynku personifikując markę Klienta.

Za pomocą gier i warszatów pokazaliśmy również m.in.:

 • jak złagodzić konflikt między "toksycznym szefem" (wg zamówienia :) a zespołem,
 • jak już na etapie rekrutacji rozpoznać osoby, które mają podobne "flow" do członków całego zespołu, a jak te, z którymi na pewno nie będzie nam po drodze,
 • jak obsługiwać "trudnego klienta",
 • jak radzić sobie w obliczu kryzysu emocjonalnego wspólnika, współpracownika, szefa,
 • jak rozwiązywać konflikty w zespole...

Opracowaliśmy ponad 100 oryginalnych scenariuszy, służąc ludziom z firm i organizacji m.in. 
Henkel, Agfa, Siemens, Kaufland, Tesco, Carbo Asecura, BNI Polska, Afriso, Polwell, Libet, Grecos Holiday, Travel Express, Man, Redconst czy Yves Rocher.

 

 

Od 15 lat tworzymy gry poznawczo-rozwojowe i prowadzimy warsztaty (również on-line), które służą odkrywaniu potencjału Uczestników. 
Koncentrujemy się na tym "w co grają ludzie" - w jaki sposób i dlaczego kreują swoją rzeczywistość - co przeszkadza im w realizacji pełni potencjału.

Nasze gry to zwykle - zamknięte w lekkich formach np. questingu, escape roomu czy sztuki teatralnej - scenariusze będące metaforą zjawisk, procesów czy relacji zachodzących w zespołach. Dzięki zabawie i przenośni łatwiej dostrzec, przyjąć wskazane ograniczenia i poprawiać błędy. Wyciągnięte z gry, poza osobisty kontekst, mechanizmy zachowań łatwiej analizować i poprawiać. Korzyścią jest już samo rozpoznanie tego, co ogranicza. Decyzja o transformacji, aby lepiej funkcjonować w życiu osobistym czy skuteczniej służyć klientom, jest kolejnym krokiem.

Gry wykorzystujemy w procesach rekrutacji, integracji i rozwoju zespołów w organizacjach. Gry i warsztaty służą jako element holistycznego podejścia do biznesu, który w centrum działań stawia człowieka.
Indywidualnie gry pomagają w zrozumieniu siebie, samoakceptacji, tworzeniu dobrych relacji, wychodzeniu z kryzysów.


Zajmujemy się również kreowaniem wydarzeń firmowych, od pomysłów po pełną realizację. Często wykorzystując eventy firmowe fabularyzujemy zadane procesy np. szkolenie w formie interaktywnej sztuki teatralnej. Zajmujemy się również diagnozą dobrostanu i kultury organizacyjnej (np. rozpoznanie prawdziwych przyczyn konfliktów w zespołach).
Przygotowujemy projekty niezależnie lub współpracujemy ze specjalistami wewnętrz organizacji konsultując projekty rozwojowe.  

Cele najczęściej realizowane z wykorzystaniem naszych usług:

 • pozyskanie kompetentnych i zaangażowanych pracowników (rekrutacja),
 • tworzenie dobrych relacji w zespołach (teambuilding, icebreaking),
 • rozwój pożądanych kompetencji (komunikacja, kreatywność, odwaga, współpraca, asertywność, samoświadomość, inteligencja emocjonalna),
 • utrwalanie wiedzy przekazywanej na warsztacie, szkoleniu, seminarium (np. lokowanie nowego produktu, usługi),
 • wdrożenie zmian w organizacji (fabularyzowanie procesów),
 • poprawa wizerunku pracodawcy,
 • przejście zmiany pokoleniowej - sukcesja w przedsiębiorstwie,
 • analiza i kreowanie kultury organizacyjnej (wellbeing)
 • rekreacja i rozrywka (scenariusze wyjazdów integracyjnych, zabawy eventowe),
 • łączenie wymienionych wyżej celów.

Metoda i narzędzia dobierane są każdorazowo według potrzeb i celów Zamawiającego, odpowiednie dla miejsc realizacji i ich warunków. Tworzymy od początku nowe scenariusze, wykorzystujemy gotowe rozwiązania lub ich elementy. Przygotowujemy raporty. Pracujemy w kraju i poza granicami.

Słuchanie jest czynnością, od której rozpoczynamy współpracę najchętniej. Rzeczywistość postrzegana jest subiektywnie dlatego warto się spotkać, aby wymienić się wizją projektu i realizację oprzeć o pełne zrozumienie.

Następnie projektujemy wydarzenie (wizja lokalna), tworzymy scenariusz gry (koncepcja i główne założenia) przygotowujemy program np. szkolenia, warsztatu, które przedstawiamy do akceptacji. Konsultujemy projekt na każdym wymaganym etapie.
Umowę (z klauzulami poufności) podpisujemy na życzenie Zamawiającego.

Kolejny krok to realizacja zaakceptowanego projektu - przygotowanie kompletnego scenariusza, gotowej gry, materiałów szkoleniowych.

W wyznaczonym terminie następuje realizacja wydarzenia (wyjazdu), przeprowadzamy grę, odbywa się warsztat, szkolenie i inne.

Zamówienie zamyka omówienie realizacji i rozliczenie całego projektu.

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

 

Polityka prywatności

Oferta

 • Napis

  METODA LUSTRA

  "Lustro" to metoda pracy z potencjałem osobistym polegająca na rozpoznaniu prawdziwych przyczyn jego ograniczeń. Może stanowić indywidualną konsultację (inicjującą proces Czytaj więcej
 • GRY I WARSZTATY

  GRY I WARSZTATY

  Praktyczne spotkania, podczas których uczestnicy przede wszystkim wykonują ćwiczenia zgodnie z wybraną tematyką warsztatu. Zwykle ćwiczenia inicjowane są jedną z Czytaj więcej
 • KONSULTACJE I SZKOLENIA

  KONSULTACJE I SZKOLENIA

  Konsultacje (również online) skoncentrowane są na filarach prowadzonej działalności - wartościach, wizji, misji, celach. Wspierają szczere i adekwatne do wyzwań rzeczywistości Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3

Nasze gry w projektach

 • Mężczyzna Totalny

  Mężczyzna Totalny

  Cykl warsztatów tylko dla mężczyzn to nowy projekt rozwojowy, który rozpocznie się wykładem już 25 marca w Cieszynie. We współpracy z Fundacją "Zielone Pojęcie" odpowiadamy na potrzebę rozmowy o kierunkach rozwoju męskiego potencjału w nieustannie zmieniającym się świecie. Zainteresowanych zapraszamy do kliknięcia w link poniżej

  "Mężczyzna Totalny. Wyzwania współczesnego faceta" 

 • Spotkanie ze Sobą

  Spotkanie ze Sobą

  SPOTKANIE ZE SOBĄ to czas i uwaga podarowana swojej duszy. Niecodzienne połączenie profesjonalnej sesji fotograficznej oraz gry poznawczo-rozwojowej "Lustro" ma na celu inspirację na drodze odkrywania Siebie. Poniżej pobierz opis projektu Spotkania ze Sobą.

   

  Spotkanie ze Sobą [PDF]

  Czytaj więcej
 • 1

W to grają ludzie

04-08-2022

Jeździec bez konia?

Kim jest jeździec bez konia? Dobrze jeśli osobą świadomą faktu, że już konia nie dosiada i jest po prostu pieszym. Tymczasem są jeźdźcy (osoby i firmy), które idą w zaparte i - chociaż konia już nie ...

Czytaj więcej

13-03-2021

Czy uciekł ci kiedyś autobus?

Jak będziesz dorosły to... Kiedy dorośniesz to tamto.. No właśnie. A kiedy tym dorosłym już jesteśmy? 18-nastka? Pierwsza praca? Partner? Pierwsze dziecko? 30-stka, 50-tka? Śmierć najbliższych? Gra r...

Czytaj więcej

12-03-2021

Czemu służą gry rekrutacyjne?

Po co grać w gry rekrutacyjne? Czemu mają służyć takie narzędzia? Czy są tylko urozmaiceniem procesów rekrutacyjnych? Chcąc wyrobić sobie własne zdanie warto po prostu zagrać - po jednej lub po dr...

Czytaj więcej

Zamów swoją grę

K8 KONSULTING
Szymon Szałapski

ul. 1 maja 22
43-300 Bielsko-Biała

NIP: 6521516057

Millennium Bank: 
65116022020000000109582280

info@wcograjaludzie.pl

tel. +48 508 070 703 


Konsultacje również online
 

 

 

Formularz kontaktowy
Jeśli chcesz być na bieżąco, zostaw swój adres e-mail

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz